Ajankohtaista eläkeasioissa

Toimijat verkossa ry:n talous-sosiaali-velkaopintokerho  ja keskusteluryhmä 26.9. 2012 Pormestarinluodon kirjatuvalla.

Heikki Kemppaisen alustus

Ajankohtaista eläkeasioissa

 

Tilastoista ilmenee, että eläkehakemusten hylkäysprosentti on noussut selvästi. Kelan hylkäyspäätösten osuus hakemuksista on noussut noin viisi prosenttiyksikköä ja oli viime vuonna noin 35 prosenttia hakemuksista. Työeläkeyhtiöiden hylkäyspäätösten kasvu on Kelan kanssa samaa tasoa. Työeläkehakemuksista reilu joka neljäs hakemus on hylätty viime vuonna.  Herää kysymys,

ovatko eläkekriteerit tiukentuneet vai mistä tässä on kysymys?

Vai onko jonkin ryhmän kohdalla tapahtunut jotain erityistä?

 


Kelan tilastoista ilmenee, että kasvu ei kohdistu johonkin erityisryhmään, vaan sekä miesten että naisten ja eri ikä- ja sairausryhmien osalta on tapahtunut tasaista kasvua. Paljon julkisuudessa ollut masennuksen osuus kasvoi 1990-luvulta alkaen, mutta nyttemmin sen kasvu on pysähtynyt. Mistätässä sitten onkaan kysymys?

Eläkepäätöksiä tekevien suunnalta vakuutetaan, että kriteereissä ei olisi tapahtunut tiukennusta.

Yksi yhteinen tekijä löytyy siinä, että aiempaa useampi hakija on työtön.

Siis onko niin, että irtisanomisten lisääntyminen onkin suuntautunut eläkkeelle yrittämiseen?

Jotenkin tuntuu ymmärrettävältä, että ihminen käytettyään ansiosidonnaiset päivänsä ja mahdollisesti työnantajan antamat tukipaketit loppuun ja työllistymisen näkymät ovat heikot, katsookin parhaaksi yrittää tulevaisuuden turvaamisensa eläkkeelle siirtymisen kautta.

 

Toisaalta tälle selitykselle on kylläkin oltava kriittinen, sillä lääkärin kirjoittaessaan työkyvyttömyystodistuksia, on selvitettävä lääketieteelliset perusteet lausunnolleen. Eläkeyhtiöistä kerrotaan, että eläkettä hakevilla on tietysti sairauksia, mutta kuitenkin hakemuksia on tehty aiempaa lievemmillä perusteilla. Työllistyminen on tunnetusti aina vaikeampaa, kun työttömällä on jotakin terveydellistä remppaa ja erityisesti vielä silloin, kun työttömyys on enäättänyt kestää jo jonkin aikaa.. Mitä pidempään työttömyys on kestänyt, sitä enemmän se vaikeuttaa työllistymistä ilman sairauksiakin.. Nämä, pitkään jatkunut työttömyys ja jokin sairaus tai vamma tukevat työttömyden edelleen jatkumista. Työelämään paluun kynnys kasvaa ihmisen itsensäkin mielessä.

 

Yksi keskeinen kysymys on sairausloman ja työkyvyttömyyseläkkeen kriteerien eritasoisuus. Sairauspäivärahakaudella työkyvyn arviointi tehdään ihmisen senhetkisen ammatin suhteen, mutta työkyvyttömyyseläkettä arvioidaan yleisen työkyvyn suhteen, jolloin arviointiperuste on se, pystyykö kyseinen hakija hankkimaan työllä toimeentulonsa. Silloin tulevat muutkin ammatit kysymykseen. Työkyvyttömyyseläkeasioissa päätöksentekojärjestelmä ei näytä toimivalta. Laitosten taholta myönnetään, että hylkäysten määrä on liian suuri. Puutteita on selvästi olemassa kuntoutukseen ohjaamisessa.Ongelmia saattaa olla siinäkin, että työhallinnon keinovalikoima on joko puutteellinen tai siinä on aukkoja. Välttämättä työhallinnossa ei aktivoida kevyin perustein eläkehakemuksen tekemiseen, mutta kokonaisuutena edelleenkin saattaa olla se, että toimivaa kuntoutuspolkua ei ole olemassa tai kyseiselle polulle ei ohjata ihmistä riittävän aikaisin.

 

Eläkeselvitysten kautta on viime vuosina monen asia ratkaistu, mutta ehkä edelleenkin on olemassa sitä, että sairaita pidetään herkemmin työttömyys- ja sosiaaliturvalla, kuin päästetään eläkkeelle. Yksi syy on työelämän vaatimusten kiristyminen, mikä johtaa saneeraustilanteissa herkemmin remppaa potevat ihmiset irtisanomislistalle -onko näin?

 

Mitä tämä tilanne merkitsee neuvonnan kannalta?


Vastaan tulee entistä hankalampia asioita, joisa ihminen on järjestelmien viidakossa suurin piirtein neuvoton. Tilanteessa tarvitaan toisaalta järjestelmien tuntemusta ja toisaalta välttämätöntä on myös lääkärintodistusten lukemiseen harjaantuminen. Tällainen on tilanne esimerkiksi siinä, kun taustalla on selvien fyysisten asioiden ohella psyykkisiä tekijöitä. Näissä saattaa käydä niin, että yksi lause lääkärintodistuksessa kaataa koko jutun.